Stokmovegen 1, 7500 Stjørdal

Tjenester

Øreakupunktur

Øreakupunktur, også kjent som aurikuloterapi, er en behandlingsform som involverer stimulering av visse punkter på øret for å påvirke kroppens helse og velvære. Mange mennesker finner øreakupunktur nyttig av flere grunner:

 1. Enkelhet og tilgjengelighet: Øret er et lite og tilgjengelig område, og behandlingen krever ikke avkledning eller bruk av spesielle verktøy. Det kan utføres raskt og enkelt uten behov for mye utstyr.

 2. Ikke-invasiv: Øreakupunktur innebærer ikke bruk av nåler som settes dypt inn i kroppen, slik det kan være tilfellet med tradisjonell akupunktur. I stedet bruker man tynne nåler som settes på spesifikke punkter på øret eller andre former for stimulering, for eksempel trykk, massasje eller bruk av ørepropper.

 3. Helhetlig tilnærming: Øreakupunktur bygger på prinsippene i tradisjonell kinesisk medisin, som betrakter kroppen som en helhet. Ifølge denne tilnærmingen er øret et mikrosystem som reflekterer kroppens organer og systemer. Ved å stimulere spesifikke punkter på øret, kan man påvirke tilsvarende områder i kroppen og fremme helbredelse og balanse.

 4. Smertelindring: Øreakupunktur har vist seg å være effektiv for smertelindring i en rekke tilstander, som hodepine, leddsmerter, muskelsmerter og migrene. Det antas at stimulering av ørepunkter kan frigjøre endorfiner og andre nevrotransmittere som reduserer smerteopplevelsen.

 5. Avhengighet og avvenning: Øreakupunktur brukes også som en del av avhengighetsbehandling, spesielt for å hjelpe mennesker å slutte å røyke eller redusere bruk av rusmidler. Ved å stimulere spesifikke ørepunkter kan man redusere abstinenssymptomer og craving.

 6. Stress og avslapning: Øreakupunktur kan også bidra til å redusere stress og fremme avslapning. Stimulering av visse ørepunkter kan ha en beroligende effekt på nervesystemet og bidra til å balansere energiflyten i kroppen.

Lymfedrenasje

Manuell lymfedrenasje (MLD) er en terapeutisk behandling som brukes til å stimulere lymfesystemet og forbedre lymfestrømmen i kroppen. Det er flere grunner til at MLD kan betraktes som en god behandlingsform:

 1. Reduksjon av hevelse: MLD har vist seg å være effektivt for å redusere hevelse i kroppen, spesielt hos personer som lider av lymfødem. Ved forsiktig og rytmisk manipulasjon av lymfeknuter og lymfekar, kan MLD bidra til å flytte overflødig væske og redusere hevelse.

 2. Stimulering av immunsystemet: Lymfesystemet spiller en viktig rolle i immunforsvaret ved å bidra til fjerning av avfall, toksiner og patogener fra kroppen. Ved å stimulere lymfesystemet kan MLD bidra til å øke immuniteten og forbedre kroppens evne til å bekjempe infeksjoner.

 3. Avslapning og stressreduksjon: MLD utføres vanligvis med myke, rytmiske bevegelser som kan ha en avslappende effekt på kroppen. Dette kan bidra til å redusere stressnivået og fremme generell avslapning og velvære.

 4. Smertelindring: MLD kan også bidra til å redusere smerte og ubehag. Ved å forbedre lymfestrømmen kan MLD bidra til å redusere betennelse og fjerne opphopninger av avfallsstoffer som kan være ansvarlige for smerte.

 5. Postoperativ rehabilitering: MLD brukes ofte som en del av rehabiliteringsprosessen etter kirurgiske inngrep, spesielt for å behandle hevelse og øke helbredelsesprosessen. Det kan også bidra til å forhindre dannelse av arrvev.

Fotsoneterapi

Soneterapi er en holografisk metode som handler om å få tilgang til hele kroppen via en enkelt del, (fot, hånd, øret) hvor vi gjenfinner kroppen via ulike soner eller områder. Med trykk og massasje stimuleres kroppen til selvregulering for å ta hånd om ubalanser ved at det setter i gang en bevegelse i bindevev og ulike kroppsvev. Økt bevegelse stimulerer til en utrenskelse av avfallsstoffer og økt opptak av oksygen.

Metoden er basert på ECIWO (Embryo Containing Information of Whole Organism) hvor embryoet inneholder informasjon om hele organismen. Hver enkelt celle og benbit er en ECIWO med informasjon om helheten som nås via den enkelte delen (fot, øre, hånd..). Gjennom forståelsen for fem-element-teorien og meridianlæren i kinesisk medisin, kan vi få en helhetlig forståelse for hvordan kropp og sinn påvirkes av våre omgivelser, tanker og følelser. Med verktøy som soneterapi kan vi hjelpe kroppen å forebygge og gjenopprette ubalanser.

Den anatomiske tilnærmingen til fotens soner, innebærer at sonene ligger i ulike sjikt - de ulike vevene finner vi i ulike plan i foten. En sonesmerte et eller annet sted i foten kan dermed komme fra ulike plan som krever mer trening i undersøkelsesarbeidet. Håndgrepsteknikken som benyttes gjør det mulig å jobbe i ulike plan eller sjikt i foten. Kommunikasjon med klienten er en vesentlig del av behandlingen.  

Dyptgående muskelterapi

Fysisk massasje er anerkjent som en god behandlingsform av flere grunner. Her er noen av fordelene ved fysisk massasje:

 1. Avspenning og stressreduksjon: Massasje kan bidra til å redusere stressnivået i kroppen ved å stimulere frigjøringen av hormoner som reduserer stress og fremmer avslapning, som for eksempel endorfiner og oxytocin. Dette kan føre til økt avslapning, redusert angst og forbedret generell mental helse.

 2. Smertelindring: Massasje kan hjelpe med å lindre smerte og ubehag i muskler og ledd. Gjennom ulike massasjeteknikker kan terapeuten målrettet jobbe med spesifikke områder av kroppen for å redusere smerte og øke blodsirkulasjonen. Dette kan være spesielt nyttig for personer med muskel- og skjelettplager som f.eks. muskelspenninger, leddgikt eller ryggsmerter.

 3. Forbedret blodsirkulasjon: Massasje øker blodsirkulasjonen i kroppen. Ved å stimulere blodstrømmen til bestemte områder, kan massasje bidra til å forbedre oksygentilførselen til vevet, fjerne avfallsstoffer og akselerere helbredelsesprosessen. Dette kan være spesielt viktig for personer som lider av dårlig sirkulasjon eller muskulære spenninger.

 4. Økt fleksibilitet og bevegelighet: Massasje kan bidra til å forbedre fleksibiliteten og bevegeligheten i muskler og ledd. Gjennom manipulasjon og strekk av vevet kan massasje bidra til å løse opp stramme muskler og stive ledd, og dermed øke bevegelsesområdet. Dette er spesielt viktig for idrettsutøvere eller personer som ønsker å forbedre sin generelle mobilitet.

 5. Forbedret mentalt velvære: Massasje kan ha en positiv innvirkning på det mentale velværet. Berøring og fysisk kontakt kan føre til en økt følelse av tilknytning, trøst og avslapning. Dette kan bidra til å redusere symptomer på angst og depresjon, samt forbedre søvnkvaliteten.

Det er viktig å merke seg at fysisk massasje ikke er en erstatning for medisinsk behandling, og hvis du har spesifikke medisinske tilstander eller bekymringer, bør du konsultere kvalifisert helsepersonell. 

Terapeutisk massasje

Terapeutisk massasje refererer til en form for behandling som involverer bruk av hender eller berøring for å fremme helbredelse, velvære og følelsesmessig balanse hos en person. Denne tilnærmingen er ofte brukt innenfor ulike former for alternativ medisin og komplementær terapi.

I terapeutisk massasje fokuserer terapeuten på å etablere en berøringsbasert forbindelse med klienten. Målet er å fremme avslapning, redusere stress og lette fysiske eller emosjonelle plager. Terapeuten bruker vanligvis en kombinasjon av lette og myke berøringer, strekninger, og noen ganger også energiarbeid.

Terapeutisk massasje kan brukes til å behandle en rekke tilstander, inkludert smerte, stressrelaterte lidelser, søvnproblemer og angst. Forskning har vist at terapeutisk massasje kan ha positive effekter på flere områder, blant annet redusert angst og stress, økt avslapning og forbedret søvnkvalitet. Det kan også hjelpe med å forbedre blodsirkulasjonen og lymfesystemets funksjon.

Det er flere ulike former for terapeutisk massasje/ berøring, inkludert healing touch, reiki, og craniosacral terapi. Hver av disse metodene har sine egne teknikker og tilnærminger, men de deler en felles målsetning om å bruke berøring for å fremme helbredelse og velvære.

Det er viktig å merke seg at terapeutisk massasje ikke er en erstatning for konvensjonell medisinsk behandling. Det betraktes ofte som en komplementær tilnærming. 

Velværemassasje

Velværemassasje er en populær behandlingsform som tilbyr en rekke helsefordeler. Her er noen grunner til hvorfor velværemassasje kan være en god behandlingsform:

 1. Avslapning og stressreduksjon: Massasje kan bidra til å redusere stressnivået og fremme avslapning. Ved å stimulere kroppens avslapningsrespons, kan massasje redusere produksjonen av stresshormoner som kortisol og øke utskillelsen av endorfiner, som er kroppens naturlige "velværehormoner". Dette kan gi en dyp følelse av avslapning og velvære.

 2. Muskelavspenning og smertelindring: Massasje kan bidra til å løsne spenninger i musklene og redusere muskelstivhet. Gjennom ulike massasjeteknikker kan en massør målrettet arbeide med ømme og stramme muskler, løse opp knuter og øke blodsirkulasjonen i området. Dette kan føre til smertelindring og økt fleksibilitet.

 3. Forbedret blodsirkulasjon: Massasje stimulerer blodsirkulasjonen i kroppen. Ved å bruke ulike bevegelser og trykk, kan massøren hjelpe til med å øke blodstrømmen til muskler og vev, noe som kan forbedre oksygentilførselen og næringsstofftilførselen til cellene. Dette kan bidra til bedre helbredelse og regenerering av vev.

 4. Økt energi og mental klarhet: En god massasje kan bidra til å øke energinivået og forbedre mental klarhet. Ved å redusere stress og muskelspenninger kan massasje bidra til å forbedre søvnkvaliteten og gi en følelse av oppfriskning og fornyet energi. Mange opplever også en forbedret konsentrasjon og mental fokus etter en massasjebehandling.

 5. Følelsesmessig velvære: Massasje kan også ha positive effekter på det følelsesmessige velværet. Den fysiske berøringen og omsorgen fra massøren kan gi en følelse av å bli sett, hørt og ivaretatt, noe som kan bidra til å redusere angst og depresjon. Massasje kan også frigjøre endorfiner og serotonin, som er kjemikalier i hjernen som er assosiert med lykke og velvære.

Det er viktig å merke seg at velværemassasje ikke er en erstatning for medisinsk behandling, og hvis du har spesifikke medisinske tilstander eller bekymringer, bør du konsultere kvalifisert helsepersonell.